Yhdistyksemme historiaa

Turun Numismaattinen Seura ry on perustettu kahden innokkaan numismaatikon, Martti Lampisuon ja Heikki Saarron toimesta. Tammikuussa 1969 nämä kaksi alan harrastajaa päättivät koota yhteen paikallisia numismatiikan harrastajia seuran perustavaan kokoukseen. Kokouksessa oli paikalla toistakymmentä henkilöä, Aarno Aho, Rauno Haikarainen, Tuula Kallio, Paula Kokkonen, Eero Korte, Unto Kujanpää, Jyrki Kyttä, Martti Lampisuo, Mikko Neumann, Heikki Niemi, Veikko Raimoranta ja Heikki Saarto. Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Rauno Haikarainen ja sihteeriksi Tuula Kallio. Seuran säännöt rekisteröitiin 13.8.1969, joten vuosi 2023 on seuran 54. toimintavuosi. 

Seuran tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia jäsenistön yhdyssiteenä ja edesauttaa heidän piirissään rahojen ja muiden maksuvälineiden sekä mitalien, kunniamerkkien ja muiden numismaattisten kohteiden keräilyä ja tutkimustoimintaa. Seuran toimintamuotoja ovat kuukausikokoukset, huutokaupat, tutustumisretket alan kohteisiin, vuosittaisen Turun Rahan Päivien järjestäminen sekä muut numismaattisen aihepiirin tilaisuudet, joita seura järjestää tai joihin se osallistuu. Seura pyrkii toimimaan aktiivisesti numismatiikan harrastuksen ja numismaattisen tiedon levittämisessä yhdessä Suomen Numismaatikkoliiton ja muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Turun Numismaattinen Seura on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys.

Mitä on numismatiikka

Numismatiikka eli rahatiede tarkoittaa rahojen ja mitalien tutkimusta. Usein sanaa käytetään myös rahojen ja mitalien harrastusluontoisesta keräilystä. Kolikoiden ohella myös muut maksuvälineet, kuten setelit ja muut arvopaperit sekä maksukortit ovat numismatiikan tutkimusaluetta. Numismatiikka liittyy läheisesti historiaan, maantieteeseen, talouteen, metallurgiaan ja teolliseen tuotantoon, joissa se toimii usein aputieteenä. Esimerkiksi monet antiikin ja keskiajan ajankohdat ovat tarkentuneet rahojen tutkimustuloksien avulla. Usein numismatiikka erotetaan pelkästä rahojen keräilystä, jossa päämääränä on ennen kaikkea rahojen omistaminen eikä niinkään niiden tutkimus. Toisaalta monet ammattinumismaatikot ovat samalla aktiivisia rahojen keräilijöitä.